IK BEN

Training voor kinderen van 9-12 jaar

Door kinderen en jongeren van jongsafaan te leren waarnemen, zelfbewustzijn te ontwikkelen en op welke manier ze zichzelf kunnen reguleren, groeien ze op tot weerbare en veerkrachtige volwassenen. 

Ik ben – anders dan jij –
Ik ben ik
En jij bent jij
Zo mooi anders
Dan ik
Ben jij.

In een kleine groep leren kinderen stevig in hun schoenen te staan in verschillende situaties en mee te bewegen als het nodig is. Tijdens de training ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Het zelfbeeld wordt versterkt en binnen een kleine en veilige groep werken we aan weerbaarheid en veerkracht. Kinderen leren door middel van diverse spel- en bewegingsactiviteiten zichzelf beter kennen, worden zelfbewuster en weten hoe ze zichzelf kunnen reguleren. Uitgangspunt is dat ieder kind unieke kwaliteiten en talenten heeft.

Ik Ben training (Gemiddeld)

Praktisch:

Voordat de training begint vindt er een kennismakingsgesprek plaats met kind en ouder(s) waarin vragen en doelen helder worden.
Er zijn acht bijeenkomsten voor kinderen van anderhalf uur. Deze bijeenkomsten zijn tweewekelijks. De laatste bijeenkomst is een terugkommiddag.
Tijdens de training wordt een ouderavond georganiseerd. Na de zevende bijeenkomst vindt een evaluatiegesprek plaats.

Wanneer: de training is op dinsdagmiddag
Start: oktober 2022
Tijd: 15.00-16.30 uur
Kosten: € 435,-
Groepsgrootte: minimaal 4 – maximaal 8 deelnemers