Coaching & Therapie

Natuur, lichaamsbewustzijn en
zelfexpressie als navigatie naar je eigen wijsheid

Op sommige momenten in je leven is het fijn als iemand naast je staat, luistert, meedenkt. Coaching bij KiYojo is erop gericht dat jij zelf het beste weet wat goed voor je is. Toegang tot de wijsheid in jezelf vind je door middel van introspectie en zelfervaring. Van binnenuit ontstaat er een beweging die een verandering inzet. Merk je dat je steeds in dezelfde patronen terugvalt, heb je vragen op het gebied van zingeving en bewustwording, dan kijk ik graag met je mee. In een kennismakingsgesprek wordt je vraag helder en bespreken we waar je graag naar toe wilt.

Ik werk vanuit een holistische mensvisie. Dat betekent dat ik kijk naar het geheel en dat we jouw vraag vanuit meerdere levensgebieden benaderen. Binnen holistische hulpverlening worden fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten onderscheiden. Al deze delen zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling.

Bedrijfsvideo Kiyojo 2.00 00 40 00.still017
Energetischetherapie2

Reacties van cliënten

Methodieken

Met welke (levens)vragen kun je terecht bij KiYojo?
Misschien herken je één of meer van de onderstaande thema’s:

Gevoelens

Denken

Informatieverwerking

Weerbaarheid

Identiteit

Fysiek

Algemeen

We werken vanuit de vragen die je hebt en komen snel tot de kern. Je krijgt concrete handvatten aangereikt waar je thuis,
op school of werk mee aan de slag kunt. Samen kijken we wat het beste past bij jou en de vraag of vragen die je hebt.

Tarief: € 85,- voor een sessie van 60 minuten.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen.

Beroepsorganisatie en WKKGZ
Marjan Staritsky is ingeschreven bij de multidisciplinaire beroepsoraganisatie CAT Level 3 onder lidnummer CM1919-14-02-19.

Mocht je niet tevreden zijn over de dienstverlening van Marjan/KiYojo, dan nodig ik je uit om in gesprek te gaan en dit samen op te lossen. Als we er niet uitkomen dan kun je beroep doen op een klachtenfunctionaris. Ik val als CAT therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling verwijs ik naar GAT.

Ik werk als CAT therapeut volgens de richtlijnen van de GAT beroepscode. Meer informatie vind je hier.

Behandelovereenkomst
Toestemmingsformulier minderjarigen

CATVergoedbaarVirtueelschild GATVirtueelschild

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden – deels – de kosten van de coaching en therapie bij KiYojo.

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkend door beroepsorganisatie CAT. Groepstherapie, lessen, workshops en preventieve behandelingen (behandeling om ziekte te voorkómen) vallen niet onder de dekking van zorgverzekeraars en worden niet erkend door beroepsorganisatie CAT.

Prestatiecodes die gebruikt worden in de praktijk zijn:
Natuurgeneeskundige therapie 24005
Energetische therapie 24012

Hier kun je meer lezen over de omschrijving van de codes.

Lees hier je meer over vergoedingen door zorgverzekeraars. Neem bij twijfel zelf contact op met je zorgverzekeraar.

Begeleiding vanuit een PGB is mogelijk.

Kiyojo en Marjan Staritsky hebben een AGB code.